Odpowiedzi szukam w opasłym zbiorze listów, jakie moi rodzice pisali do siebie przez całe życie. I w zapamiętanych kadrach z rodzinnego domu.

Opowiadam historię miłosną moich rodziców, którzy najpierw zakochali się w harcerstwie, a potem w sobie.

Ten film zrealizowała Beata Kamińska z TVP Białystok.

Bardzo dziękuję za tę wspaniałą podróż.