Nigdy nie napisałam żadnego wiersza. Nie liczę tego, który wypchnęła na świat śmierć Wieśka Szymańskiego, mojego przyjaciela, poety. Ale lubię wiersze- ten zagadkowy świat w skrócie, który uruchamia wyobraźnię. Czytam poezję od dawna, kompletując biblioteczne regały w poezję. Cały Miłosz, wiadomo, jego poezja trąca wrażliwe struny we mnie

„Co mnie albo i komu tam jeszcze do tego

Że będą dalej wschody i zachody słońca,
śnieg na górach, krokusy,
i ludzkość ze swoimi kotami i psami?
Co nam do tego,
Że w wielkim trzęsieniu ziemi część północnej Kalifornii
zapadnie się w morze,
Że rozważana będzie legalność małżeństw z komputerami,
Że powstanie cybernetyczne cesarstwo planetarne,
Że w roku 3000 uroczyście będzie celebrowane w Rzymie
wstępowanie w czwarte milenium chrześcijaństwa?
Co nam do tego – jeżeli w naszej krainie milknie zgiełk świata
Na próżno w obrzędzie Dziadów kuszą nas darem jadła i napoju.
Nie odzywamy się, bo brak języka, żeby porozumieć się z żywymi.
I więdną bezużyteczne kwiaty, złożone kiedy byliśmy już daleko.”

Czesław Miłosz z tomu „Wiersze ostatnie”


Na moich półkach goszczą poeci znani i niepopularni, wielkie nazwiska przeplatają się z tomikami wydawanymi na własne potrzeby. Potrzebuję czasem dystansu do świata, a tylko wiersze mogą mnie nasycić pustką i pełnią jednocześnie.

Ale poezja to dla mnie coś jeszcze- zabawa, więc z przyjemnością sięgnęłam do tomiku Grzegorza Uzdańskiego „Nowe wiersze sławnych poetów”. Wiersze w stylu Tuwima, Brzechwy, Słowackiego, Barańczyka, Krasickiego czy Platch, Dickinson – ale pisane jako pastisze o nas samych, o instagramerach, szafiarkach, zdalnym nauczaniu, tinderze i wszystkim, co robimy w sieci. Nasze życie online. Czasem tylko w kilku strofach, z rymem czy bez wiersz pokazany jest w sposób szczery, zabawny i na wskroś prawdziwy. Mamy tu smutek, tęsknotę, radość, a nawet wzruszenie.

I dużo zabawy 🙂

Z Grzegorzem Uzdańskim udało mi się porozmawiać- szczegóły są tu:https://www.radio.bialystok.pl/podrozepokulturze/index/id/200428

A sam autor pojawi się na spotkaniu autorskim w Supraślu, Między Wierszami 13 lipca 2021. Szczegóły wkrótce!